ETGS Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ

18 Şubat 2021

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde üretimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, aşağıdaki linkte yer alan hali hazırdaki gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi kapsamında, AB ithalat değeri 15.000 avro'nun altına düşmesi nedeniyle Komisyon tarafından 2022 Ocak döneminde listeden çıkartılması öngörülen ve kırmızı ile renklendirilen eşyaya yönelik olarak 2022 yılından sonra da askıya alma uygulamasının devam etmesinin talep edilmesi durumunda ilgili firmaların en geç 01/03/2021 tarihine kadar adı geçen Bakanlığa temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerektiği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2021/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İTHALAT: 2021/18) incelenebileceği belirtilmekte olup, söz konusu başvurulara ilişkin bilgi, tarih ve formlara

https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi

adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

İndirme Bağlantısı: https://we.tl/t-agPFZqm085

CANLI DESTEK