Etil Alkol İçin Uygulanan Gümrük Vergisi Artırıldı

27 Haziran 2022

25 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile 207.20.00.10.13 ve 2207.20.00.10.14 GTİP'te yer alan Dökme Etil Alkol ve Ambalajlı Etil Alkol için uygulanan gümrük vergilerinde artış yapıldı.

22007.20.00.10.13 GTİP'te yer alan Dökme Etil Alkol için % 10 oranında uygulanan gümrük vergisi % 25 olarak belirlendi.

2207.20.00.10.14 GTİP'te yer alan Ambalajlanmış Etil Alkol için % 15 oranında uygulanan gümrük vergisi % 30 olarak belirlendi.

10 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220625-1.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK