Etiyopya - Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler

15 Haziran 2022

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; “Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler- Etiyopya: İnşaat Malzemeleri, Gıda Ürünleri” e-sohbet etkinliğinin 16 Haziran 2022 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahse konu toplantıya ilişkin detaylara https://bit.ly/3xqTqIK adresinden ulaşılabilmektedir.

CANLI DESTEK