ETSG Sektör Duyurusu

12 Nisan 2022

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2023 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listeye itirazların adı geçen Bakanlığa en geç 10/05/2022 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bahse konu liste aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Bununla birlikte, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığından evrak kayıt numarası almış olması gerektiği ve itirazlara ilişkin formlara

https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabildiği bildirilmektedir.

Öte yandan, askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2022/18 sayılı İthalat Tebliğinin incelenebileceği, firmalar tarafından ekli listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP'den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılmasının gerektiği ifade edilmektedir.

İndirme bağlantısı:  https://we.tl/t-TwViaN7qMz

CANLI DESTEK