Eximbank Yurtdışında Yapılan Satışlar İçin Kredi Sigortası Yapılabilecek

20 Nisan 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de 5445 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Karar ile 'Bankanın amacı ve faaliyet konuları' başlıklı 6. Maddesinin 2. Fıkrasının e bendinde değişikliğe gidildi.

Buna göre; ihracatçıların yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından üretilen veya ihracatçılar ya da yurtdışında doğrudan ve dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından markaları (aynı şirketler topluluğu içinde yer alan firmalara ait markalar da dahil) altında satılmak üzere yurtdışında kurulu firmalara ürettirilen ve üretildiği ülke içerisinde veya o ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan satışları teminat altına almak amacıyla kredi sigortası yapabilecek.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-7.pdf  adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK