Fas Demir Yolu Ofisi (Oncf) Tarafından, Dizel Lokomotiflerin Yedek Parçalarının Temini İçin İhale Duyurusu

13 Eylül 2022

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda Rabat Ticaret Müşavirliğimiz alınan bir yazıya atıfla, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, dizel lokomotiflerin yedek parçalarının temini için ihale açıldığı bilgisi verilerek; ihalenin tahmini bütçesinin 145 800 000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 13,64 Milyon Dolar) olduğu, ihaleye katılım için 2.187.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 204.616 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) ve Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) web sitesinden (www.oncf.ma) indirilerek temin edilebileceği, İhale dosyalarının değişikliklere “Règlement de Consultation” dokümanının “Introduction de Modifications” maddesinde belirtilen şartlara göre erişimin mümkün olduğu, başvuru dosyalarının içeriğinin ONCF'in “Règlement Achat (RG.0003/PMC-version 2)” dokümanının 27. 29. ve 31. maddeleri hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, adayların kamu ihaleleri portalı (www.marchespublics.gov.ma) üzerinden elektronik olarak başvurabileceği ya da “Département Global Sourcing- Cellule COD, siège de l'ONCF, 8 bis rue Abderrahmane El Ghafiki, Agdal, Rabat” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderilebileceği ya da aynı adrese alındı belgesi karşılığında teslim edilebileceği veya başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunu teslim edebileceği, 19 Ekim 2022'de yerel saatle 9:00'da ihaleye ilişkin başvuru zarflarının, Rue Mohamed Triki Agdal Rabat adresinde yer alan demir yolu eğitim merkezinde açılacağı, hususlarına yer verilmiştir.

İhaleye ilişkin döküman aşağıda yer alıyor: 

CANLI DESTEK