Fas Gümrük Tarife Kodlarında Değişikliklere İlişkin Genelge

18 Ocak 2021

Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin 31.12.2020 tarih ve 6133/222 sayılı örneği ekli genelgesi uyarınca 2021 yılı finans kanununun gümrük tarife kodlarında değişiklikler yapıldığı ve bu değişikliklerin, Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Türkiye ile yapılan serbest ticaret anlaşmalarının ürün listelerine yansımaları olduğu belirtilmektedir.

Bahse konu Genelge ekinde, anılan ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarının uygulama genelgelerine ekli ürün listeleriyle bağlantılı bir uyum tablosuna yer vermektedir. Genelge eki tabloda birinci sütun silinen gümrük tarife kodlarını, ikinci sütun yeni oluşturulan gümrük tarife kodlarını ifade etmektedir. Bu kapsamda, söz konusu genelgenin ilgi kısmında yer verilen ve Türkiye ile olan STA'ya ilişkin olan 30.12.2005 tarih ve 4976/222 sayılı genelgeye de ekte yer verilmektedir.

Bahse konu eklere https://bit.ly/3q9AkBs adresinden ulaşabilirsiniz.

CANLI DESTEK