Fas Gümrük Uygulaması

11 Haziran 2020

Rabat Ticaret Müşavirliğinden iletilen yazıya atfen Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi'nin internet sitesinde yayımlanan 28 Mayıs 2020 tarihli ve 6054/311 sayılı sirkülerde, tıbbi olmayan dokunmamış kumaş korunma maskelerine yönelik 08 Nisan 2020 tarihli ve 1060-20 sayılı Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının kararnamesinin yürürlüğe konulması kapsamında, mezkur maskelerin (GTİP: 6307.90.50.00) Fas'a ithalatında adı geçen kararnamede detaylarına yer verilen teknik şartlara uyum aranacağı, maskelerin iç piyasaya girebilmesi için Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğüne bağlı piyasa gözetim bürolarından izin alınması gerektiği hususlarına yer verildiği bildirilmektedir.

 

Söz konusu ürünleri ülkemizden Fas'a ihraç eden firmalarımızın, yeni uygulama hakkında bilgilendirilmeleri için mezkur sirkülere ve kararnameye ilişkin bilgiler bu adreste bulunmaktadır.

CANLI DESTEK