Finansal Yeniden Yapılandırmanın Süresi 2 Yıl Daha Uzatıldı

16 Temmuz 2021

15 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 32'nci maddesinin uygulama süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı.

Kanunun geçici 32. maddesine göre, Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamak amaçlanmıştı.

Söz konusu kurum ve kuruluşlar, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilirken, bu madde uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Çerçeve Anlaşmalar ile belirleniyor.

Türkiye'de finans sektöründe hizmet vermekte olan başka bankalar olmak üzere tüm şirketler ve finansla kuruluşlar yönetmeliklere uygun olarak hazırlanan çerçeve anlaşmalara bağlı olarak borçlularına yapılandırma hakkı veriliyor. Kullandırılmış olan kredilere geri ödeme kolaylığı sunuluyor. Kredi borcunun tamamı yapılandırma kapsamına alınabileceği gibi sadece bir bölümü de yapılandırma kapsamına dahil edilebiliyor.

Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210715-18.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK