Fransa Ambalaj Tasarısı

07 Haziran 2021

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Fransız Meyve ve Sebze İthalatçıları Derneği CSİF'in, Fransa'nın yeniden dönüşümünü esas alan Döngüsel İktisat (Circular Economy) politikası çerçevesinde yürürlüğe sokmayı planladığı yeni bir kanun hakkında Liyon Ticaret Ataşeliğine bir bilgilendirme yazısı ilettiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Fransa'nın israfın önlenmesi ve döngüsel iktisat ile ilgili kanun tasarısının, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, söz konusu kanunun Fransa'nın meyve ve sebze ithalatını aşağıda açıklandığı şekilde etkilemesinin beklendiği bildirilmektedir.

1) Plastik ambalajın yasaklanması:

Kanunun 77. maddesi çerçevesinde, işlenmemiş sebze ve meyvelerin satışında ürünlerin kısmen veya tamamen plastik ambalaj olmaksızın teşhir edilmesi gerekmektedir.

Her ne kadar plastik ambalaj kullanımının yasaklanması Fransa'da faaliyet gösteren toptancı ve perakendecileri hedef alsa da, ürünlerin ihraç edilmeden önce paketleniyor olduğu göz önünde bulundurulduğunda, alınan kararların ithalatçılarımızı doğrudan etkileyebileceği düşünülmektedir.

- Fransız hükümeti plastik ambalaj olmaksızın pazarlanması halinde zarar göreceği için bu hükümden muaf olan ürünlerin taslak listesini yayınlamıştır:

- Söz konusu hükümden, yıkanmış ve hazırlanmış ( doğranmış yeşil fasulye vb.) ürünler muaftır.

- Olgunlaşmadan koparılan ve olgunlaşma merkezlerinde satış öncesi olgunlaştırılan meyveler (mango, muz ve avokado gibi) plastik ambalaj yasağına dâhildir.

Bununla birlikte, Fransız Meyve ve Sebze İthalatçıları Derneği CSIF yetkililerinin, yıkanmış ve ön hazırlık yapılmış sebzeler ve olgunken koparılmış meyvelerin de bu muafiyetten yararlanabilmesi için Fransız yetkilileri ile görüşmelerine devam ettikleri ifade edilmektedir.

2) Yapışkanlı etiket yasağı

Kanunun 80. maddesiyle, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kompost yapılması (doğal gübreye dönüştürülmesi) mümkün olmayan etiketlerin kullanımının yasaklanması öngörülmektedir. Kanun metninden, ürünlerin doğrudan üzerine uygulanan etiketlerin yasaklanmasının öngörüldüğü anlaşılmakta, ancak Fransa'ya gönderiminden önce üzerine kompost yapılamayan etiket yapıştırılmış olan ürünlerin perakendecilerde satılmasının mümkün olup olmadığı konusunun henüz belirsiz olduğu anlaşılmaktadır.

CANLI DESTEK