Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği Yayınlandı

27 Ağustos 2021

Bugünkü Resmî Gazete'de deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığının av, avcılık ve sosyo-ekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenleyen Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği yayınlandı.

Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)'nde kayıtlı ve geçerli bir Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, iç sularda faaliyet gösterenlerin tamamı ile denizlerde 12 (on iki) metreden küçük (12 metre hariç) balıkçı gemilerine, 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak desteklemeye ilişkin hususları kapsıyor.

Tebliğde yer alan geçici madde ile sadece 2021 yılı destekleme dönemi için; bu Tebliğde belirtilen şartları sağlayan ve Marmara Denizine kıyısı olan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerine kayıtlı balıkçı gemisi sahipleri tarafından 2020-2021 balıkçılık sezonunda Marmara Denizinde (İstanbul ve Çanakkale Boğazları dâhil) avcılık yaptıklarına dair belgenin destekleme başvurusu esnasında ibraz edilmesi halinde adı geçen illere kayıtlı balıkçı gemisi sahiplerine, her gemi için belirlenen birim destek tutarının iki katı ödeme yapılacak.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210827-6.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK