Genç TİM Online Başvurusu Başladı

23 Eylül 2021

“Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefine ulaşabilmek ve toplumun tüm kesimlerinin ihracata özendirilmesi ile ihracat bilincinin tabana yayılması için Meclisimizce kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda, ihracatımızın sürdürülebilirliğinin sağlanması, geleceğin ihracat ehli genç neslin yetiştirilmesi, genç ihracatçı sayısının artırılması, iş dünyasında genç girişimciliğinin geliştirilmesi ve gençlere yönelik ulusal ve uluslararası muadil kuruluşlarla iş birlikleri kurmaya yönelik vizyoner hedeflerin değerlendirilmesi amacıyla GENÇ TİM kurulmuş ve 10 Ağustos 2021 tarihinde yapılan GENÇ TİM Basın Basın Toplantısı ile kamuoyuna paylaşılmıştır.

Daha geniş kitlelere ulaşmak için https://tim.org.tr/genc-tim-basvuru adresinden GENÇ TİM'e başvurular alınmaya başlanmıştır.

Bu çerçevede, genç ihracatçılarımızın GENÇ TİM'li olmaları için, https://tim.org.tr/genc-tim-basvuru adresinden başvuru formunu doldurarak katılmaya davet etmekteyiz. Gerekli üyelik şartlarını sağlayan tüm üyelerimiz GENÇ TİM'in doğrudan üyesi olacaklardır.

İlgili Fotoğraflar

CANLI DESTEK