Genel Kurul Kılavuzu Yayınlandı

26 Ocak 2022

İhracatçı Birliklerinin seçimli genel kurullarının, “5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile “Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesinde izlenecek usul ve esasları gösterir İhracatçı Birlikleri Seçimli Genel Kurul Kılavuzu yayınlandı.

Kılavuz ve eklerini aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz:

1.     İhracatçı Birlikleri Seçimli Genel Kurul Kılavuzu
2.     EK-1 Genel Kurula Katılabilme Listesi Örneği
3.     EK-2A Katılım Bildirim Örneği (Sahış Firmaları İçin)
4.     EK-2B Temsilci Bildirim Örneği (Tüzel Kişiler İçin)
5.     EK-3 Hazirun Listesi Örneği 
6.     EK-4 Oy Kullanma Cetveli Örneği 
7.     EK-5 & EK-6 Sandık Tutanakları Örnekleri
CANLI DESTEK