Gözetim Tebliğlerinde Gümrük Kıymeti Düzenlemesi Yapıldı

24 Ocak 2022

22 Ocak Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazete'de Bazı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler yer aldı. Söz konusu Tebliğlere ilişkin olarak 18.01.2022 tarihli Resmi Gazetede düzenlemeler yapılmıştı. Yeni yapılan düzenlemeler ile Tebliğlere “yalnızca karşısında gösterilen gümrük kıymetlerinin altında olanlarının” ibaresi eklendi.

18/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-13.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-14.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-15.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-16.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-17.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-18.htm , https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-19.htm adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK