Gümrük Kanunu Kapsamında Ödenecek Ücretler ve Verilen Cezalar Yeniden Düzenlendi

17 Aralık 2020

Bugünkü (17 Aralık) Resmi Gazetede Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 169)" yayımlandı. Tebliğle, Gümrük Kanunu kapsamında verilen cezalar yeniden düzenlendi.

Buna göre, 1 Ocak 2021'den itibaren çalışma saatleri dışında hizmet talep edenlerin fazla çalışma ücreti, ihracat işlemleri için 16,03 lira, diğer işlemler için 37,44 lira olacak. Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına, ihracat için 37,44 lira, diğer işlemler dolayısıyla 58,84 lira olarak ödenecek.

Gümrük Kanunu ve buna ilişkin çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla 173 lira usulsüzlük cezası uygulanacak. Gümrük vergilerinin 545 bin liraya kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri, 5 milyon 455 bin liraya kadar olanlarında gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri yetkili olacak.

1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek olan Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201217-8.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK