Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Belli Oldu

29 Aralık 2020

Bugünkü Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Yapılan Değişiklikle Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 2020'da uygulanan Tarifeye göre ortama % 10 oranında arttırıldı.

Buna göre 2021 yılında söz konusu tarifeler şu şekilde uygulanacak;

İhracat İşlemleri

Kara ve Hava Yolu 184.00 TL

Deniz Yolu 241.00 TL

İthalat İşlemleri

Kara Yolu 304.00 TL

Hava Yolu 297.00 TL

Deniz Yolu (Limanda Yapılan İthalat) 418.00 TL

87.08 Tarife Pozisyonundaki Eşya 253,00 TL

Tam Beyanlı Basitleştirilmiş Usul 196,00 TL

(Her Beyanname İçin Ayrıca)

Transit İşlemleri

İlk Araç 329.00 TL

Sonraki Her Bir Araç 83.00 TL

Antrepo İşlemleri

Antrepo Beyannamesi 120.00 TL

Özellik Arz Eden İşlemler Serbest Bölge İşlem Formu 120.00 TL

Teminat Çözümü 76.00 TL

Geçici İthalat, DİİB, Küşat vb. izinler 140.00 TL

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücretleri

AN1

Genel Antrepo (A;B) 24.035.00 TL

Özel Antrepo (C,D) 16.951.00 TL

Özel Antrepo (E) 32.511.00 TL

AN2

Genel Antrepo (A,B) 11.259.00 TL

Özel Antrepo (C,D) 9.488.00 TL

Özel Antrepo (E) 16.951,00 TL

AN3

Genel Antrepo (A,B) 11.259.00 TL

Özel Antrepo C,D) 9.488.00 TL

Özel Antrepo (E) 16.951,00 TL

AN6 (Aylık)

0-3.000 m2 8.096.00 TL

3.001 - 5.000 m2 12.018.00 TL

5.001 - 10.000 m2 16.951.00 TL

10.001 ve üzeri m2 24.035.00 TL

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229-7.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

CANLI DESTEK