Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Güncellendi

04 Temmuz 2022

2 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'de Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2022 Ocak ayında yayınlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi % 40 oranında zam ile yeniden belirlendi.

Ayrıca, ithalat işlemlerinde CIF kıymete dayalı ücretlendirmede 0-40.000 USD olarak uygulanan barem 0-25.000 USD olarak düzenlendi.

Güncel ücret tarifesi https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220702-15-1.pdf adresinde yer almaktadır.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220702-15.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK