Güneş Gözlüğü ve Gözlük Çerçevesi İthalatında Gözetim Kıymeti Değişikliğine Gidildi

27 Ocak 2021

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer ile 2008/8 Sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişikliğe gidildi.

Buna göre; gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinin ithalatında bugünden itibaren brüt kilogram başına 133 ABD doları Gözetim Kıymeti uygulanacak.

9003.11.00.00.00 Plastik Maddelerden Olanlar için 133 USD/Adet

9003.19.00.00.00 Diğer Maddelerden Olanlar için 133 USD/Adet

9004.10.91.00.00 Plastik Camlı Olanlar 133 USD/Adet

9004.10.99.00.00 Diğerleri 133 USD/Adet

Önceki Hali:

9003.11.00.00.00 Plastik Maddelerden Olanlar için 16 USD/Adet

9003.19.00.00.00 Diğer Maddelerden Olanlar için 10 USD/Adet

9004.10.91.00.00 Plastik Camlı Olanlar 27 USD/Adet

9004.10.99.00.00 Diğerleri 14 USD/Adet

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210126-6.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK