Güney Afrika - Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler

24 Kasım 2020

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 26 Kasım 2020 Perşembe günü
14.30-16.00 saatleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde
görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacakları bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahse konu Güney Afrika Cumhuriyeti toplantısına  https://bit.ly/3prtesE adresinden katılabilirsiniz
CANLI DESTEK