Hindistan Menşeli Polietilen Filmlere Uygulanacak Telafi Edici Vergi Belli Oldu

07 Mart 2022

06/03/2022 tarihli Resmi Gazete'de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/8) yer aldı.

Tebliğ ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/21) ile Hindistan menşeli 3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00 ve 3921.90.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “polietilen tereftalat (pet) film” ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlanıyor.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220306-3.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

Tebliğ ile belirlenen firmalar ve oranlar şu şekildedir:

GTİP

Madde İsmi

Menşe Ülke

Üretici/İhracatçı Firma

Telafi Edici Vergi Şeklindeki Kesin Önlem Oranı (Gümrük Kıymetinin Yüzdesi Olarak)

3920.62.19.00.00

Diğerleri

Hindistan

SFR Limited

4,25%

3920.69.00.00.00

Diğer Poliesterlerden olanlar

Uflex Limited

10,37%

Ester Endustries Ltd.

10,37%

3921.90.10.00.00

Poliesterlerden olanlar

Diğerleri

11,61%

CANLI DESTEK