Hindistan - Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler

14 Nisan 2021

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 12 Nisan 2021 Pazartesi günü 13.45-15.00 saatleri arasında Hindistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirler ve Ataşeliğimiz moderatörlüğünde, Amazon India yetkililerinin konuşmacı olarak katılarak iş insanlarımızı bilgilendireceği “Amazon Hindistan ile Hindistan Pazarında E-Ticaret Fırsatları” isimli e-sohbet toplantısının İngilizce olarak gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahse konu toplantıya ilişkin detaylara https://bit.ly/3cU6MnK adresinden ulaşılabilmektedir.

CANLI DESTEK