Hindistan - Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler

26 Kasım 2021

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 29 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 14.00'de Hindistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşemiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarının konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı "Evelator ve Escalator Market In India" konulu sektörel İngilizce e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahse konu toplantıya ilişkin detaylara https://bit.ly/30Sf4c9 adresinden ulaşılabilmektedir.

CANLI DESTEK