Hırvatistan Sınır Kapılarına İlişkin Düzenleme

25 Mayıs 2021

Zagreb Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen Ticaret Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıda, mal taşıtlarının Hırvatistan Cumhuriyeti üzerinden Transit Trafiğinin Gerçekleşmesi Gereken Halka Açık Yolların Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 12.05.2021 tarihli Hırvatistan Resmi Gazetesi'nde yayımlandığından bahisle 20 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmelikle ilgili bilgilere yer verilmektedir.

Yazıda devamla, toplam ağırlığı 7,5 tonu aşan ve/veya 14 metreden uzun römorklu araçların veya kargolu ya da kargosuz araç gruplarının transit trafiğinin gerçekleşebileceği umumi yolları belirlediği bildirilmekte olup, anılan Yönetmelik çerçevesinde, belirtilen özellikteki taşıtların transit ticaretinin gerçekleşebileceği kamuya açık yolların listesi (Ek-1) ve yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle geçersiz olacak 2008 tarihli Yönetmelik kapsamında transit ticaretin gerçekleştirilebileceği yolların listesi (Ek-2) karşılaştırma yapılabilmesini teminen ekte iletilmektedir. Öte yandan, yeni yönetmelik kapsamında, Sırbistan-Hırvatistan arası geçiş noktalarından Ilok sınır kapısının transit geçişe kapatılacağı görülmektedir.

https://we.tl/t-mnLTtr8mvi

CANLI DESTEK