Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar Yayınlandı

20 Nisan 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de 5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı.

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Kararın amacı, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının hukuki çevresinin oluşturulmasını, hizmet ihracatımızda sürdürülebilir artışın sağlanması amacıyla ihracata yönelik kurumsal kapasite oluşturulmasına ve kapasitenin güçlendirilmesine, yurt dışı pazarlama erişimine, pazar payını arttırmaya yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)'ndan karşılanmasını düzenlemektir.

Karar,

  • Eğitim,
  • Fuarcılık,
  • Gayrimenkul,
  • Kültürel ve yaratıcı endüstriler,
  • Lojistik ve taşımacılık,
  • Sağlık ve spor turizmi,
  • Yönetim danışmanlığı,
  • Yeşil hizmetler,
  • Diğer hizmet sektörlerine

sağlanan destekleri kapsıyor.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-10.pdf  adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK