Hizmet Sektörü Artık Her Bir Hedef Pazar İçin 5'er Yıl Süreyle Desteklenecek

20 Mayıs 2020

Bugünkü Resmî Gazete'de yayınlanan 2564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile döviz kazandırıcı hizmet sektörlerine yönelik 2015/9 sayılı Karar yürürlükten kaldırılarak hedef pazar esaslı destek sistemine geçilmektedir.

Ayrıca eski karardan farklı olarak bu karardaki önde gelen değişiklikler aşağıda özetlenmektedir:

  • Hedef pazar esasına dayalı sistem: TURQUALITY® programına dahil olan döviz kazandırıcı hizmet sektöründeki markalar yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl süreyle desteklenecekler. (Eski Karar'da markalar 5+5 yıl süreyle toplamda 10 yıl desteklenmekteydi)
 

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARININ DESTEKLENMESİ

MARKA DESTEK PROGRAMI

TURQUALITY® DESTEK PROGRAMI

DESTEK SÜRESİ

Proje başına

en az 1

en fazla 4 yıl

Marka başına

4 yıl

  1. Danışmanlık (hedef pazara yönelik harcamalar), ürün/hizmet marka tescil, reklam, tanıtım ve pazarlama, yurt dışı birim, pazar araştırması giderlerine ilişkin marka başına her bir hedef pazar için 5 yıl
  2. Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlık ve istihdam giderleri için yararlanıcı başına destek kapsamına alındığı tarihten itibaren 5 yıl
  3. Uluslararası belge ve sınıflandırma ile yurt dışı fuar katılım giderleri için marka başına destek programı kapsamında bulunduğu süre boyunca

Yurt dışı birim: Yurt dışında açılan mağaza, ofis, depo, lokanta/kafe ve ön tanı merkezlerine yönelik harcamalar desteklenecek. (Eski Karar'da konaklama tesis, irtibat ofisi, klinik ve eğitim merkezlerine yönelik harcamalar da desteklenmekteydi)

  • İki ayrı mevzuattan yararlanabilme: Daha önce 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamında destek alan bir firma farklı bir markası ile hizmet sektörleri TURQUALITY® programından destek alamamaktaydı. Yeni Karar ile birlikte bir firma farklı markaları ile her iki mevzuat kapsamında desteklerden yararlanabilecek.
İlgili karar 20 Mayıs 2020 tarihinde (bugün) yürürlüğe girmekte olup, söz konusu Karara bu adresten erişilebilmektedir.
CANLI DESTEK