Hizmet Sektörüne Pazara Girişte Dijital Faaliyetine Destek ve Gümrük Vergisi Düzenlemeleri

09 Haziran 2020

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü (9 Haziran 2020) Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, Türkiye'de yerleşik iş birliği kuruluşları ile döviz  kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşların  pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin  Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına dair usul ve esaslar  belirlendi.

Karardan, sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, yayıncılık  kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film, lojistik, yönetim danışmanlığı  şirketleri yararlanacak.

Buna göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda iş birliği  kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin genelgede  belirtilen giderlere yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar  destek verilecek.

Bakanlık tarafından uygun görülen uluslararası sanal fuarlara  yararlanıcı ve iş birliği kuruluşlarının iştirak etmelerini sağlamak üzere, iş  birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına  ilişkin genelgede belirtilen giderler yüzde 50 ve faaliyet başına 50 bin dolara  kadar desteklenecek.

Bakanlık tarafından uygun görülen, iş birliği kuruluşlarınca  düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderler yüzde  50 oranında ve faaliyet başına 100 bin dolara kadar destekten yararlanacak.

 

BAŞVURU VE ÖDEME

Karar kapsamında yapılacak destek başvurularında istenecek bilgi ve  belgeler, destek başvuru süreleri ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar  genelgeyle belirlenecek.

Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar  verilen yararlanıcı ve iş birliği kuruluşu ile ödeme tutarlarını Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) bildirecek. Bakanlıktan alınan bildirim  üzerine TCMB ödemeyi öncelikle yapacak.

Destek ödemesine ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin dolaylı  vergiler dahil Türk lirası cinsinden olanları Türk lirası olarak, döviz cinsinden  olanları ise ödeme belgesi tarihindeki "Gösterge Niteliğindeki TCMB Kurları"  listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınarak ABD doları  karşılığı Türk lirası olarak, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödenecek. Anılan listede yer almayan ülke para birimleri ABD dolarına  çevrilirken TCMB'ce Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosunda yer alan kurlar esas alınacak.

Bakanlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak işbirliği kuruluşu ve yararlanıcıların belirlenmesi ile ödeme tutarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapacak.

Bakanlık, iş birliği kuruluşlarının ve yararlanıcıların faaliyetlerini  izleyecek ve değerlendirecek.

İlgili karar 9 Haziran 2020 tarihinde (bugün) yürürlüğe girecek olup, Karara  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200609-18.pdf adresinden erişim sağlanacaktır.

 

 

Köklendirilmiş Bitkiler ve Mantar Ürünlerinde Gümrük Vergisi Revize Edildi

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yer aldı. Köklendirilmiş Bitkiler ve Tabi Mantarların Gümrük Vergi Oranları yükseltildi.

Karar ile 6.FASIL ve 35.,45., ve 53. FASILLAR başlıklı tablolarda bulunan Gümrük Vergisi Oranları değiştirilmiş oldu.

Köklendirilmiş Bitkiler Eski Oranı

0602.90.45.00.12

2,4

0

0

0

3,9

1,9

3,9

3,9

3,9

1

0602.90.46.00.00

2,4

0

0

0

3,9

1,9

3,9

3,9

3,9

1

0602.90.47.00.00

2,4

0

0

0

3,9

1,9

3,9

3,9

3,9

1

0602.90.48.00.00

2,4

0

0

0

3,9

1,9

3,9

3,9

3,9

1

Köklendirilmiş Bitkiler Yeni Oranı

G.T.İ.P.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

Dipnot

AB, EFTA, F.ADA.

GÜR.

B-HER.

G.KORE

MLZY.

SİNG.

KOS.

D-8

D.Ü.

0602.90.46.00.00

15,5

0

0

0

19,5

1,9

19,5

15

19,5

1

0602.90.47.00.00

15,5

0

0

0

19,5

1,9

19,5

15

19,5

1

0602.90.48.00.00

15,5

0

0

0

19,5

1,9

19,5

15

19,5

1

 

Mantarlar Eski Oranı

4501.10.00.00.00

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1,2

4501.90.00.00.00

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1,2

Mantarlar Yeni Oranı

G.T.İ.P.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

Dipnot

AB, EFTA, F.ADA.

GÜR.

B-HER.

G.KORE

MLZY.

SİNG.

KOS.

D-8

D.Ü.

4501.10.00.00.00

0

0

0

0

0

0

0

15

15

1,2

4501.90.00.00.00

0

0

0

0

0

0

0

15

15

1

 

 

İlgili karar yayımını takip eden onuncu gün  (19 Haziran 2020 tarihinde) yürürlüğe girecek olup, Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200609-15.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK