Hububatta Sıfır Gümrük Vergisi Uygulamasında Süre Uzatıldı

17 Aralık 2020

Bugün yayınlanan (17 Aralık) Resmi Gazetede 3308 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejimine Ek Karar yürürlüğe konuldu. Bu karar ile İthalat Rejim Kararının (I) Sayılı Tarım Ürünleri Listesinde yer alan 10. Fasıl başlıklı tablosunun sonunda bulunan 1 sayılı dipnotta değişiklik yapıldı.

Buna göre; Makarnalık Buğday (Durum Buğdayı), Adi Buğday, Mahlut, Kaplıca (kızıl) Buğday, Beyaz Arpa, Maltlık Arpa, Tohumluk Olmayan Arpa, Tohumluk Olmayan Mısır için Gümrük Vergisi oranı 30.04.2021 tarihine kadar %0 olarak uygulanacak.

Bu tarih daha önce 31.12.2020 tarihi olarak belirlenmişti.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201217-2.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK