İhracat Yapan İmalatçıların KDV İade Prosedüründe Kolaylık Sağlandı

22 Nisan 2022

21 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ihracat yapan imalatçıların KDV iade prosedürü kolaylaştırıldı.

Buna göre, sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10'una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilecek.

1 Mayıs'tan itibaren yapılacak işlemlere ilişkin iade taleplerinde uygulanacak olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220421-15-1.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK