İhracatçılara Yeşil Pasaport Verilmesi Hususunda Yapılan Değişiklikler

07 Ekim 2020

2016 yılı Ağustos ayı içerisinde 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nda yapılan değişiklikle, ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilebilmesinin önü açılmış bulunmaktadır.
 
Bu kapsamda, 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
7 Ekim 2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karar değişikliği ile 2017/9962 sayılı Kararda bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre,
 
-Mülga Ekonomi Bakanlığının geçtiği maddeler güncel duruma uyarlanmış,


-Ticaret Bakanlığının yeni taşra teşkilatı düzeninde yetkili bölge müdürlüklerinin Bakanlık tarafından belirleneceği düzenlenmiş,


-Uygulamada kırtasiyeciliğe ve zaman kaybına yol açan temsil ve ilzam yetkisine sahip olma şartı sadece temsile yetkisine sahip olma şeklinde değiştirilmiş,


-Talep formunu imzalama yetkisi ihracatçı birlikleri genel sekreterlerine ve yetkilendirecekleri genel sekreter yardımcılarına verilmiş,


-Hususi damgalı pasaport müracaat sürecine ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemek konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiş,


-Hususi damgalı pasaport alabilme şartlarını kaybeden kişilerin pasaportlarını iptal ettirme ve firmaların bu durumu bölge müdürlüklerine bildirme sürelerinde düzenleme yapılmış; bu sürelerde iptal ve bildirim yapılmaması durumunda verilecek hak mahrumiyeti de öngörülen 4 yıllık pasaport hakkı süresiyle paralellik sağlaması amacıyla 10 yıldan 4 yıla indirilmiştir.

CANLI DESTEK