İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Ekleme Yapıldı

19 Nisan 2022

Bugünkü Resmi Gazete'de İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/5) yer aldı. Tebliğ ile İhracı Kayda Mallar Listesine yeni ürünler eklendi.

Buna göre; İhracı Kayda Mallar Listesinin 58. ve 59. sırasına; 58- Kaolin ve diğer kaolinli killer (GTP: 2507.00) ve 59- Diğer killer (GTP: 2508.40) eklendi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220419-9.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK