İhtisas Gümrüğü Muafiyeti Birleşik Krallık İçin De Uygulanacak

07 Aralık 2021

4 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik yapan tebliğler yayınlandı. Düzenlemelerle Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yürürlükte olan STA çerçevesinde, AB üyesi ülkeler için geçerli olan ihtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin muafiyetlerin, Birleşik Krallık için de uygulanması sağlandı. Ayrıca, kozmetik eşyasının serbest dolaşıma giriş işlemleri için yetkili olan gümrük müdürlüklerine ilaveten, Derince ve Esenboğa gümrük müdürlükleri de yetkilendirildi.

Otomotiv sanayisinde faaliyet gösteren firmalarca otomotiv imalat ve montajında kullanılmak üzere getirilen pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri, halihazırda yetkili olan gümrük müdürlüklerinin yanı sıra Aksaray, Halkalı Gar (demir yolu taşımacılığıyla getirilmesi kaydıyla), İzmit ve Yalova gümrük müdürlüklerinden de gerçekleştirilebilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflarla sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müesseseler tarafından getirilen pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri ise eşyanın getirildiği yetkili gümrük müdürlüğünden de yapılabilecek.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211204-6.htm,  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211204-6-1.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211204-6-2.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211204-6-3.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211204-6-4.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211204-6-5.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211204-6-6.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211204-6-7.htm, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211204-6-8.htm adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK