İkili Anlaşmalar Kapsamında Uygulanan Tarife Kontenjanı Kararlarında Değişiklik Yapıldı

22 Haziran 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4108) yer aldı.

Yapılan değişiklik kapsamında ikili anlaşmalar çerçevesinde, Makedonya, Avrupa Birliği, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Sırbistan, Şili, İran, Moldova, Venezuela için uygulanan tarife kontenjanı hakkında kararlarda bazı değişikliklere gidildi.

Değişiklikler kapsamında eşyaya tarife kontenjanı kapsamında uygulanacak gümrük vergisi ve ek mali yükümlülüklerin Diğer Ülkeler sütunun da yer alacak ülkelere oranlar yüzdelik olarak ne nasıl uygulanacağına yer veriliyor.

Bu kararla da İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın ikili ticaret anlaşması imzalanan ülkelerle uyumlaştırılması amaçlandı.

Yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210622-20.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.
CANLI DESTEK