İlave Gümrük Vergisi Oranlarında Değişiklik

22 Nisan 2021

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan 3867 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik yapılmasına Dair Karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre; 31/12/2020 tarihinde yürürlüğe giren İthalatta İlave Gümrük Vergisi uygulamasına İlişkin Kararda yer alan Ek-1 sayılı tablodaki bazı eşyalara (Halı, Kilim, Otomatik Devre Kesiciler, Taşıt Parçaları,  saatler ve parçaları) ilişkin olarak İlave Gümrük Vergisi Oranlarında indirime gidilirken bazılar eşyaların İlave gümrük Vergisi Oranları da sabit tutuldu. Kararın Ek-2 sayılı tablosunda bulunan bazı GTİPler tablodan çıkarılarak tablo kapsamı dışına alındı. Ayrıca söz konusu söz konusu tabloya 7 ve 8 numaralı dip notlar eklendi.

Buna göre; Yeni eklenen dip notlar çerçevesinde karşısında 7 ve 8 nolu dipnotların belirtildiği eşyayı kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan İthalatlarda İGV %0 sıfır olarak uygulanacak. Bu durumda söz konusu eşyanın firma tarafından kendi üretimi dışında kullanılması veya satılması İGV'ye tabi olacak.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210422-11.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK