İlave İstihdam Teşvik Süresi Uzatıldı

03 Aralık 2020

Dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan üç ayrı Cumhurbaşkanı Kararına göre İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 10, 19, 21 ve 26. maddelerindeki bazı sürelerin uzatılmasına karar verildi.

Corona virüs salgınında kısa çalışma ödeneğinden ya da nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör işyerine prim desteğine normalleşme desteği adı veriliyor. Uygulanmakta olan Normalleşme Desteği 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı. 3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı.

İstihdamın korunması ve artırılması kapsamında işverenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen İlave İstihdam Teşviki süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı. Bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecek.

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşviklere ilişkin de düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu teşvikin süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Kararlara;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201202-16.pdf,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201202-17.pdf,

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201202-18.pdf

adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK