İmalatçı Bildirim Formu

13 Ağustos 2020

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 21.02.2020 tarihli ve 31046 sayılı Resmi Gazete'de (mükerrer) yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklik doğrultusunda, Yönetmeliğin 10/22'nci maddesi uyarınca, dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı statüsünde olan firmaların sertifika başvurularında, anılan Yönetmelik kapsamındaki hak ve yetkilerden faydalanabilmeleri için ihracatını gerçekleştirecekleri tüm firmalara ait tesislerin on altıncı fıkra uyarınca Ek-1/A'da yer alan başvuru formu ile Ek-2'de yer alan soru formunda belirtilmesi ve Ek-25'te yer alan imalatçı bildirim formu aracılığıyla ilgili Bölge Müdürlüğüne iletilmesi gerektiği, ayrıca sertifika başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren sadece bu fıkra kapsamında bildirilmiş olan firmaların ihracatının gerçekleştirilmesi gerektiğinden anılan mevzuat hükmü çerçevesinde Bölge Müdürlüğünde dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı statüsünde sertifika başvurusu halihazırda devam eden ve yeni sertifika başvurusunda bulunan firmalardan söz konusu imalatçı bildirim formunun ibrazının istendiği bildirilmektedir.

İmalatçı Bildirim Formunu indirmek için tıklayınız!

CANLI DESTEK