İngiltere - Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler

01 Şubat 2021

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 2 Şubat 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak Brexit sonrası dönemde İngiltere ile ticaret ve yatırım fırsatları ile tecrübelerini Türk iş insanlarıyla paylaşacağı e-sohbet toplantısı gerçekleştirilecektir.

Bahse konu toplantıya ilişkin detaylara https://bit.ly/2Mr9jeh adresinden ulaşılabilmektedir.

CANLI DESTEK