Irak'ta (KIBY) Gümrük Vergilerine Dair Düzenlemeler

20 Nisan 2022

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Erbil Gümrük Ataşeliği'nden alınan bir yazıya atıfla, Irak (KIBY) Bakanlar Kurulu kararı kapsamında;

-Aşağıda isimleri ve GTİP'leri belirtilen ürünlerin gümrük vergilerinin 2 ay süreyle sıfırlandığı,

Un (11010010)

Pirinç (10062000)

Toz şeker (17019911)

Küp şeker (17019912)

Siyah çay (09024000)

Bitkisel yağ (15159010)

Hayvansal katı yağ (15029010)

Bitkisel katı yağ (15159030)

Her çeşit bebek sütleri (04022190, 04021090)

Kuru nohut (07132000)

Mercimek (07134000)

Kuru lobya fasulye (07133320)

Kuru fasulye (07133320)

Kuru bakla (07153330)

Kuru maş fasulyesi (07139010)

-Aşağıda isimleri ve GTİP'leri belirtilen ürünlerin gümrük vergilerinin Ramazan ayı sonuna kadar sıfırlandığı,

İnek, sığır (01021030)

Koyun (01041010)

Keçi (01042000)

-Tarım ve Su İşleri Bakanlığı'nın öngördüğü şartlar, kontrol ve denetimlerine tabi olmak ve veterinerlik koşullarına uyulmak kaydıyla 180 gün süresince canlı hayvan ithalatı için ithal lisansı aranmayacağı,

-Yukarıda bahsi geçen ürünler için sadece gümrük vergilerinin sıfırlanmasının söz konusu olduğu, ithalat denetimleri, standartlar ve kalite şartlarından herhangi bir muafiyet veya istisnanın bulunmadığı,

bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda ayrıca, her yıl olduğu üzere Irak (KIBY) tarafından 2022 yılı için sezonluk ürünlerin korunmasına yönelik olarak koruma kapsamına alınan ürünler, bunlara uygulanacak ek vergiler, koruma dönemleri ve bunlara ilişkin açıklamaları gösteren bir liste (Ek-1) hazırlandığı, söz konusu listedeki ürünlerden "salatalık" cinsi ürün üzerindeki ek verginin 30 Nisan 2022 tarihine kadar uygulanmaması yönünde ayrı bir kararın olduğu hususlarına da yer verilmektedir.

Bahse konu sezonluk ürünler ile ilgili bilgilerin olduğu listeye https://bit.ly/3EtxO1s adresinden ulaşılabilmektedir.

CANLI DESTEK