Irak'ta thalatı Vergiden Muaf Tutulan Ürünler

28 Mart 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Irak Merkezi Hükümeti (IMH) Bakanlar Kurulu'nun 8 Mart 2022 tarihinde aldığı karar çerçevesinde, 15 Mart 2022 tarihi itibarıyla iki ay süreyle ithalat vergisinden muaf tutulacağı öğrenilen 213 ürünün listesinin Dışişleri Bakanlığından alındığı ifade edilmektedir. Bahse konu ürün listesi ve Karar'a ilişkin IMH Başbakanlık Medya Ofisi'nin açıklamaları için tıklayınız!

CANLI DESTEK