İran Üzerinden Gerçekleşen Yumurta Transiti

28 Eylül 2020

Tahran Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; İran'da son dönemde yumurta fiyatlarında önemli dalgalanmalar yaşandığı, önümüzdeki dönemde yumurta fiyatının daha da artmasının beklendiği ve buna ilişkin olarak İran Piyasayı Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun aldığı 22/08/2020 tarihli karar doğrultusunda Türkiye'nin İran üzerinden gerçekleştirdiği transit ticarete ilişkin Ticaret Geliştirme Kurumu, Gümrük İdaresi ile Şehir ve Yol Bakanlığı üyelerinden oluşan çalışma grubu kurulacağı, bu çalışma grubunun İran'ın Türkiye üzerinden gerçekleştirdiği ihracat transit ticaret miktarını belirleyerek, Türkiye'nin İran üzerinden gerçekleştirdiği ihracat transit miktarı ile karşılaştıracağı ve İranlı üretici ve ihracatçıların menfaatlerini korumak amacıyla Piyasayı Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nu bilgilendireceği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Tahran Ticaret Müşavirliğine son dönemde İran üzerinden üçüncü ülkelere gerçekleştirilen yumurta ihracatının engellendiğine yönelik çeşitli şikayetler iletildiğinden ve söz konusu engellemelerin yukarıda sözü edilen çalışma grubu kararı doğrultusunda gerçekleştiğinin anlaşıldığından bahisle ülkemiz firmalarının konuya ilişkin bilgilendirilmelerinin öneminden söz edilmektedir.

CANLI DESTEK