İran'da Muhtelif Sanayi üRünlerine Getirilen İhracat Vergisi Uygulamasında Değişiklik.

09 Mayıs 2022

Tahran Ticaret Müşavirliği bildirimine atfen, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, İran Piyasa Düzenleme Komitesi'nce geçtiğimiz haftalarda metal, petrokimya, cam, çimento vs. ürünlerinde ihracat vergisi uygulanmasının kararlaştırıldığından bahisle; basında çıkan haber ekindeki resmi yazı ve listeye göre karar kapsamı ürünlerin daraltıldığının anlaşıldığı ve ürünlerin fiyat artışlarına göre uygulanacak verginin önümüzdeki dönemde değiştirilebileceğinin ayrıca belirtildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili ürünlerde GTİP, ürün adı ve uygulanacak ihracat vergi oranlarına dair Tahran Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen listenin bir örneği aşağıda yer almaktadır.

Ürün Adı ve Uygulanacak İhracat Vergi Oranları

 

 

GTİP

 

Ürün Adı

 

İhracat Vergisi (%)

 

26011110-…-26011130

Demir Cevherleri

5

26011150

Konsantre Demir

12

26011190

Diğerleri

5

26011200

Pellet Demir

8

7203

Sünger Demir

8

7207

Slab Demir

17

7208

Sıcak Haddelenmiş Levha Demir

2

7209

Soğuk Haddelenmiş Levha Demir

2

7206

Billet Demir

11

7212-7215

Diğerleri

5

72163200-72163300

İnşaat Demiri

5

7226

Alaşım Külçeler

8

720221

Ferrosilis

5

720241

Ferrokrom

5

25241000

Klinker

11

2523 (25231000 Hariç)

Çimento

5

7005

Düz cam

2

28182000

Alumina

11

7601

Aluminyum

5

260400

Konsantre Bakır

5

260800

Çinko Cevheri ve Konsantre Çinko

12

CANLI DESTEK