İşlenmemiş Kıymet İthalatına Düzenleme

08 Kasım 2021

Resmî Gazete'de "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" yayımlandı. Buna göre, kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Kararı kapsamında, ithalatı gerçekleştirilenler dahil olmak üzere, ithal edilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan rafineriler listesindeki rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunlu olacak.

DİR Kararı kapsamında, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye'de yerleşik kişilerce, her bir ithalat işleminde 20 kilogramı aşmamak üzere, standart işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesi mümkün olacak. Bu ithalat işlemlerinde, ithalatçı tarafından, asgari olarak standart işlenmemiş kıymetli madenin formu (külçe/bar/granül), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin gümrük idarelerine beyan edilmesi gerekecek.

İşlenmemiş kıymetli maden ithalatı işlemlerine ve verilmiş dahilde işleme izinlerine ilişkin verilerin paylaşımı, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları arasında imzalanacak protokolle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmemiş kıymetli maden ithalatını süre, miktar, kişi, işlem ve menşe bazında kısıtlamaya, ithalat yapacakların sağlaması gereken şartları, kayıt düzenlerine ilişkin uymakla yükümlü olacakları esasları, Bakanlığa yapacakları bildirimleri, bu bildirimlerin şekil ve sürelerini belirlemeye yetkili olacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211106-3.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK