İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

27 Mayıs 2020

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 2572 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” kapsamında su ürünleri piyasasının düzenlenmesine katkı amacıyla işledikleri su ürünlerini paketleyerek zincir marketlere satan üreticilere destek sağlanacak.

 Söz konusu Karara göre;

 ·         Kamu kurum ve kuruluşları hariç, su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip olan ve ürünlerini Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylı işleme ve değerlendirme tesislerinde dondurulmuş veya soğutulmuş olarak işleyip paketleyerek, iç piyasada tüketilmek üzere satan yetiştiriciler, 1 yıl süreyle desteklenecek.

·         Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve ürünlerini Bakanlıkça onaylı işleme ve değerlendirme tesislerinde dondurulmuş veya soğutulmuş olarak işleyip paketleyerek sadece iç piyasada tüketilmek üzere zincir marketlere satan üreticilere, kg başına 2 TL doğrudan destekleme ödemesi yapılacak.

·         Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği azami miktar yılda 100 bin kg ile sınırlı olacak.

·         Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek.

1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200527-14.pdf adresinden erişilebilmektedir.

CANLI DESTEK