İşletme Değerlendirme Raporu

15 Aralık 2020

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı  (KOSGEB)  tarafından iletilen bir yazıda, işletmelerin mevcut durumlarını, sektörün gelişimini, sektör içerisinde konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde  alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile 2015-2019 yıllarına ait idari kayıtlar esas   alınarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan  “İşletme Değerlendirme Raporu”nun (İDR) e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine ücretsiz sunulduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, İşletme Değerlendirme Raporu'nun, “İşletme Künye Bilgileri”,   “Genel Sıralama”, “İnsan Kaynakları”, “Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma”, “Verimlilik”, “İhracat” ve “Finansman” olmak üzere yedi bölümden oluştuğu belirtilmekte, söz konusu raporun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret   Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan işletmelere ait kayıtlar doğrultusunda hazırlandığı ifade edilmektedir.

İşletme Değerlendirme Raporu'nun işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme performansı, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1'e göre NACE Rev 2-6'lı kırılımda sektör ortalamaları, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1'e göre net satışlar, aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerinde sıralama, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiye ve işletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir dökuman niteliğinde olduğu belirtilmektedir.

Örnek rapora ve rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren metaveri dokümanına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu-basvurusu adresinden erişim sağlanabilmektedir.

CANLI DESTEK