İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı

31 Aralık 2020

30 Aralık 2020 (dün) tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı yayımlandı. Buna göre, işten çıkarma yasağı uygulaması 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay daha devam edecek.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201230-14.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK