İthalat Denetim Tebliğleri Yayımlandı

05 Ocak 2021

31 Aralık tarihli Resmi Gazete'nin 4'üncü mükerrer sayısında yeni yılda çeşitli alanlarda ithal edilecek ürünlere ilişkin denetimlerin koşulları belirlendi. Buna göre, söz konusu tebliğler, ürünlerin, ithalatta, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğler şöyle:

- İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği

- Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği

- Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği

- Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği

- CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği

- Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği

- Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği

- Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği

- Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği

- Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği

- Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği

– Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği

- Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği

- Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği

- İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ."

- Teknik mevzuata aykırılıklara verilecek cezalar

Öte yandan, 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında söz konusu cezalar, 1 Ocak 2021'den itibaren yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artırıldı. Kanuna aykırı hareket eden üreticiler ve dağıtıcılarla uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, 3 bin 787 ila 473 bin 577 lira arasında değişen idari para cezaları ödeyecek.

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-12-31&mukerrer=4 adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK