İthalat Kotalarıyla İlgili İtiraz Duyurusu - 2021 Temmuz Dönemi

13 Ekim 2020

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya almanın, üretimi tüketimini karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2021 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin itirazların en geç 01.11.2020 tarihine kadar Bakanlıklarına intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmekte olup, bahse konu ürünlerin listesi aşağıda yer alan linkte sunulmaktadır. Başvuruların işleme konulabilmesi için belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası alınmış olması gerektiği, itirazlara ilişkin formlara https://ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bununla birlikte, askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2020/18 sayılı İthalat Tebliği'nin incelenebileceği, ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı GTP'den ziyade ürün tanımlarının incelenerek tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılmasının önem arz ettiği de ayrıca ifade edilmektedir.

İndirme Bağlantısı: https://we.tl/t-bPpkZkr9kg

CANLI DESTEK