İthalat Rejimi Kararına Ek Bazı Kararların Uygulama Tarihleri Uzatıldı

24 Eylül 2020

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 2955 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Bu karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Bazı Kararlara ilişkin uygulama tarihleri uzatıldı.

COVID-19'un ekonomiye olan etkilerini azaltmak ve yerli sanayinin ithalat baskısına karşı korunması amacıyla Nisan ayından itibaren bazı ürünler için getirilen ilave gümrük vergilerinde ikinci aşamaya geçiliyor. İlave gümrük vergileri, 30 Eylül 2020'ye kadar ve 1 Ekim2020'den itibaren olmak üzere iki aşamalı olarak belirlenmişti. İlave gümrük vergileri, 1 Ekim'den itibaren birkaç puan azaltılarak uygulanması hükme bağlanmıştı.

İlki 18 Nisan'da çıkarılan 7 ayrı İthalat Rejimi Kararı ile yaklaşık 4 bin 720 ürüne ilave gümrük vergisi getirilmişti. Bugün yayımlanan Karar ile yapılan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:

Karar Sayısı: 2423
2423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer alan ithalat Rejimi Kararı kapsamında Adi Metaller ve Adi Metallerden Eşyalar gibi ürünlerin bulunduğu 72. Fasıl başlıklı tablodaki eşyalar için 15.07.2020 tarihine kadar uygulanacak olan düzenleme 2756 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede yer alan 2955 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla bu tarih 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.

Karar Sayısı 2424
2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan ilave gümrük vergisi oranları İthalat Rejimi Kararına ekli Ek-1 sayılı listede yer alan ürünlere ilişkin 01.10.2020 tarihinden itibaren, Ek-2 sayılı listede yer alan ürünler ise 17.04.2020 tarihinden itibaren 30.09.2020 tarihine kadar uygulamaya konulmuştu.

Bugün yayınlanan resmi Gazetede yer alan 2955 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ek-1 sayılı liste için “01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak” şeklinde düzenlenmiş olup Ek-2 sayılı listede yer alan ürünler içinse 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.

Karar Sayısı 2429
2429 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile bazı İthalat Rejimi Kararın Ek Karar'lar kapsamındaki tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzer ürünlerde uygulanan ilave gümrük vergileri hakkında uygulamaya konulan ilave gümrük vergilerine ilişkin bulunan 30.09.2020 olarak yürürlüğe konulan uygulama tarihi 31.12.2020 kadar uzatıldı.

Karar Sayısı 2430
2430 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile bazı İthalat Rejimi Kararın Ek Karar'lar kapsamındaki sanayi ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergileri hakkında uygulamaya konulan ilave gümrük vergilerine ilişkin bulunan 30.09.2020 olarak yürürlüğe konulan uygulama tarihi 31.12.2020 kadar uzatıldı.

Karar Sayısı 2514
2514 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan ilave gümrük vergisi oranları İthalat Rejimi Kararına ekli Ek-1 sayılı listede yer alan ürünlere ilişkin 01.10.2020 tarihinden itibaren, Ek-2 sayılı liste de yer alan ürünler ise 17.04.2020 tarihinden itibaren 30.09.2020 tarihine kadar uygulamaya konulmuştu.

Uygulama bugün yayınlanan resmi Gazetede yer alan 2955 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ek-1 sayılı liste için “01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak” şeklinde düzenlenmiş olup Ek-2 sayılı listede yer alan ürünler içinse 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.

Karar Sayısı 2565
2565 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan ilave gümrük vergisi oranları İthalat Rejimi Kararına ekli Ek-1 sayılı listede yer alan ürünlere ilişkin 01.10.2020 tarihinden itibaren, Ek-2 sayılı liste de yer alan ürünler ise 17.04.2020 tarihinden itibaren 30.09.2020 tarihine kadar uygulamaya konulmuştu.

Uygulama bugün yayınlanan resmi Gazetede yer alan 2955 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ek-1 sayılı liste için “01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak” şeklinde düzenlenmiş olup Ek-2 sayılı listede yer alan ürünler içinse 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.

Karar Sayısı 2682
2565 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan ilave gümrük vergisi oranları İthalat Rejimi Kararına ekli Ek-1 sayılı listede yer alan ürünlere ilişkin 01.10.2020 tarihinden itibaren, Ek-2 sayılı liste de yer alan ürünler ise 17.04.2020 tarihinden itibaren 30.09.2020 tarihine kadar uygulamaya konulmuştu.

Uygulama bugün yayınlanan resmi Gazetede yer alan 2955 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ek-1 sayılı liste için “01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak” şeklinde düzenlenmiş olup Ek-2 sayılı listede yer alan ürünler içinse 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.

Yayımı tarihinden yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200924-4.pdf adresinden erişilebilmektedir.

CANLI DESTEK