İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapıldı

03 Ocak 2022

31 Aralık tarihli Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı. Karar, ithalata ilişkin genel yetki, esasları, işlemleri yürütme koşulları, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ile eş etkili vergi ve mali yükler ile ithalatla ilgili izinleri kapsıyor.

Karar, ülkenin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar kapsamında en az gelişmiş ülkeler, özel teşvik düzenlemeleri ülkeleri ve bazı gelişme yolunda ülkelere tanınan tercihli rejimler ile tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak hazırlandı.

Buna göre daha önce uygulamaya konulan hububat ve ayçiçek yağı ithalatındaki sıfır gümrük vergisi uygulamasında uzatmaya gidildi. Sıfır gümrük vergisi uygulaması, hububat için 2022 yılı sonuna kadar, ayçiçek yağı için de 1 Temmuz 2022'ye kadar uzatıldı.

Öte yandan, 31 Aralık tarihli Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar da yerli üretimin desteklenmesi amacıyla, uluslararası mevzuat kapsamında çok taraflı ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülük göz önünde bulundurularak hazırlandı.

1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe giren Kararlara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231M3-1.pdf ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231M3-2.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK