İthalat Rejimi Kararının Askıya Alma Listesinde Değişiklik Yapıldı

27 Haziran 2022

25 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 5747 sayılı İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile 31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı Gümrük Vergisi Askıya Alınan Sanayi Ürünleri listesinde Seri No sütununda yer alan 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 ve 0.8210 satırları V sayılı listeden çıkarıldı.

V sayılı listede yer alan ve 5747 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Ek-1 sayılı listesinde yer alan satırlarda değişikliğe gidildi.

Kararın Ek-2 numaralı ekinde yer alan eşyalar V sayılı Gümrük Vergisi Askıya Alınan Sanayi Ürünleri listesine eklendi.

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220625-3.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK