İthalatta Gözetim Uygulamalarında Değişiklikler

24 Şubat 2021

Avizeler ve Aydınlatma Cihazları İçin Uygulanan Gözetim Alt Limit Muafiyeti Kaldırıldı

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)'in 2. maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Buna göre, bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife pozisyonlarından brüt 50 kilogramdan daha az miktarlarda yapılacak olan ithalatlar CIF kıymetine bakılmaksızın uygulanan gözetim uygulaması muafiyeti yürürlükten kaldırıldı.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210224-3.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

Hoparlör ve Aksamlarının İthalatında Gözetim Alt Limit Muafiyet Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/7)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bir gümrük beyannamesi kapsamında Hoparlör ve hoparlör aksamlarının ithalatına ilişkin olarak uygulanan Gözetim Uygulamasında 25 kg ve 50 adet veya daha az miktarlarda yapılacak olan ithalatlar için CIF kıymetine bakılmaksızın sağlanan muafiyette değişikliğe gidildi.

Buna göre, değişiklikten önce “bir gümrük beyannamesi” kapsamında sağlanan muafiyet yapılan değişiklikten sonra “bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi” kapsamında sağlanacak.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yönetmeliğe  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210224-4.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

Voltmetre ve Ampermetre İthalatında Gözetim Muafiyet Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/10)'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bir gümrük beyannamesi kapsamında Voltmetre ve Ampermetrelerin ithalatına ilişkin olarak uygulanan Gözetim Uygulamasında 15 kg ve 50 adet veya daha az miktarlarda yapılacak olan ithalatlar için CIF kıymetine bakılmaksızın sağlanan muafiyette değişikliğe gidildi.

Buna göre, değişiklikten önce “bir gümrük beyannamesi” kapsamında sağlanan muafiyet yapılan değişiklikten sonra “bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi” kapsamında sağlanacak.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yönetmeliğe   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210224-5.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

 

Duvar Saati Kurşun Kalem ve Gazlı Çakmaklarda Gözetim Uygulaması Muafiyeti Kaldırıldı

Bugünkü Resmi Gazetede İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bazı ürünlerin ithalatında uygulanan gözetim uygulaması muafiyeti sağlanmasına ilişkin alt limitlerde değişikliğe gidildi.

Buna göre aşağıdaki ürünlerin ithalatında uygulanan gözetim muafiyeti uygulaması alt limitleri değiştirildi:

3921.90.60.00.11 (Plastikten levhalar, polietilenden olanlar),

8208.30.00.00.00 (Gıda sanayiinde kullanılan mekanik cihazlara ait kesici bıçaklar),

8301.40.11.00.00 (Silindirli Kapı Kilitleri),

8301.40.19.00.11 (soğuk hava depolarının kapı kilitleri),

8301.40.19.00.19 (Diğer silindir kapı kilitleri),

8301.60 (Kiliterin Aksamları)

Değişlikten önce tebliğ kapsamında bulunan eşyaların tüm eşyaların CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Doları'nı geçmeyen ithalat gözetim uygulamasından tutuluyordu.

Yapılan değişiklikle yalnızca;

3921.90.60.00.11 (Plastikten levhalar, polietilenden olanlar),

8208.30.00.00.00 (Gıda sanayiinde kullanılan mekanik cihazlara ait kesici bıçaklar),

8301.40.11.00.00 (Silindirli Kapı Kilitleri),

8301.40.19.00.11 (soğuk hava depolarının kapı kilitleri),

8301.40.19.00.19 (Diğer silindir kapı kilitleri),

8301.60 (Kiliterin Aksamları)

GTİP'li ve isimli eşyaların ithalatında bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Doları'nı geçmeyen ithalatlarının gözetim uygulamasından muaf tutulacak.

 

9105.21.00.00.00 Elektrikle çalışan duvar saatleri

9609.10 Kuruşun kalem ve kurşun boya kalemleri

9613.10.00.00.00 Tekrar doldurulabilen gazlı cep çakmakları

9613.20.00.00.11 Ateşleme sistemi elektrikli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

9613.20.00.00.19 Diğer ateşleme sistemli lan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

GTİP'li ve isimli eşyalar ithalatına ilişkin gözetim muafiyeti uygulanmasının dışında bırakıldı.

 

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yönetmeliğe  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210224-6.htm  adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

CANLI DESTEK